Thành lập Hiệp Hội Du Lịch Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có Quyết định số 1210/QĐ-UBND cho phép thành lập Hiệp hội du lịch (HHDL) tỉnh Bắc Kạn.
Theo đó, HHDL tỉnh Bắc Kạn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở VHTTDL Bắc Kạn và các cơ quan liên quan đến hoạt động của hiệp hội. HHDL Bắc Kạn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
 
HHDL Bắc Kạn được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt
 
Theo Phó Trưởng Ban vận động thành lập HHDL Bắc Kạn Nguyễn Tuấn Linh cho biết, HHDL Bắc Kạn dự kiến Đại hội thành lập vào ngày 6/8; đồng thời kết hợp tổ chức khảo sát một số sản phẩm du lịch Bắc Kạn. Ông Nguyễn Tuấn Linh kỳ vọng, HHDL Bắc Kạn sẽ là nơi tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; liên kết hợp tác, hỗ trợ nhau trong kinh doanh dịch vụ, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm du lịch, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp phát triển du lịch, phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.