Du lịch Việt Nam xác định thị trường nội địa là trọng tâm của năm 2021

Ngày 29-12, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm tới, Tổng cục Du lịch vẫn xác định mục tiêu phát triển du lịch nội địa với phương châm "Liên kết, hành động và phát triển".
Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thiệt hại nặng nề. Năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so với năm 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%. Tổng thu du lịch đạt 312.000 tỷ đồng, giảm 58,7% - mức giảm tương đương 19 tỷ USD.
 
Du lịch nội địa vẫn là trong tâm trong năm 2021

Trước tình hình đó, Tổng cục Du lịch đã ban hành và tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản để kịp thời ứng phó với dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành du lịch.

Sau khi dịch được kiểm soát, Tổng cục Du lịch đã chủ động tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn". Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, thu hút khách tăng trở lại nhằm giảm thiểu thiệt hại cho ngành du lịch.
 
Các điểm đến an toàn hấp dẫn là yếu tố quan trọng trong việc thu hút khách du lịch

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, năm 2021, ngành Du lịch Việt Nam thực hiện phương châm "Liên kết, hành động và phát triển", trong đó tiếp tục tập trung khôi phục, phát triển du lịch nội địa.
Một số nhiệm vụ cụ thể trong năm tới là tăng cường liên kết trong ngành để phát triển các sản phẩm du lịch; xây dựng thể chế, rà soát đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ngoài ra, ngành Du lịch sẽ nghiên cứu định vị lại các thị trường du lịch quốc tế, nâng cao chất lượng khách, định hướng và xây dựng sản phẩm phù hợp với thị trường; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; phát triển đội ngũ nhân lực du lịch chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt cho quá trình phục hồi và phát triển trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Hà Nội Mới