Bắc Kạn: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh

Theo Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch, trong tháng 7, Sở VHTTDL đã tham mưu, trình UBND tỉnh xin chủ trương, kinh phí thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc.
Xây dựng Kế hoạch và phối hợp tham gia tổ chức khảo sát tuyến, điểm du lịch Bắc Kạn trong khuôn khổ Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc.

Một góc hồ Ba Bể

Ngoài ra, Sở đã ban hành văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nội dung Đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn; gửi UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

Tổng khách du lịch đến tỉnh trong tháng đạt 6.654 lượt khách, trong đó có 6.544 lượt khách nội địa, 110 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 4,3 tỉ đồng.

Cuộc họp phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc tại Ba Bể, Bắc Kạn ngày 21/07/2020

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong tháng 8 là: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bắc Kạn; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn; Đề án "Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025"; Xây dựng Kế hoạch tham gia Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII - Thái Nguyên 2020; Phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc tổ chức các hoạt động: Trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch; Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc.

Nguồn: báo điện tử Tổ Quốc