Bài học đoàn kết từ con đường mang tên Hạnh Phúc

Bắt đầu từ thành phố Hà Giang đi qua 4 huyện gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, con đường Hạnh Phúc nhiều năm qua đã đem lại hạnh phúc thực sự cho đồng bào các dân tộc nơi vùng cao biên giới tỉnh Hà Giang.
Con đường Hạnh Phúc được khởi đầu và thành hình từ công sức và cả máu xương của hàng vạn thanh niên xung phong từ những năm 50 - 60 của thế kỷ trước

Theo tài liệu ghi lại, để miền núi bằng với miền xuôi, Trung ương khi về Việt Bắc đã quyết định làm con đường Hạnh Phúc giúp đồng bào có đường đi thuận lợi. Con đường Hạnh Phúc dài gần 200 km, được khởi công ngày 10/9/1959, hoàn thành ngày 10/3/1965, là huyền thoại về sức trẻ của lực lượng thanh niên xung phong 16 dân tộc thuộc các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định và Hải Dương.


Trên những cung đường Hạnh Phúc, đâu đâu cũng bắt gặp cảnh bình yên. Đồng bào dân tộc cày bừa, trồng ngô trên những núi đá khô cằn

Từ con đường Hạnh Phúc, hệ thống giao thông huyết mạch của tỉnh Hà Giang hôm nay đã không ngừng phát triển, kết nối Hà Giang với các vùng miền trong cả nước. Bài học từ sự đoàn kết trong quá trình mở đường Hạnh Phúc mãi là phương hướng để Hà Giang không ngừng vươn lên, trở thành điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Nguồn: Báo Dân Tộc